Doğru Doktor

Doğru doktor kimdir? Nasıl yardımcı olur? Doğru doktoru nasıl bulabilirsiniz? Doğru doktoru bulduğunuzu nasıl anlarsınız? Doktorunuzun doğru doktor olduğunu biliyor musunuz?

Günümüzde sayıları gittikçe artan hastaneler ve bu hastane kadrolarını dolduran binlerce doktor arasından sizin için en iyisini seçmekte zorlanmamanız mümkün değil. Açılan her yeni hastane güçlü doktor kadrosuyla yola çıktığını reklam etse de artık yeni nesil bilimin olmazsa olmazı bir alan üzerine spesifikleşmenin verdiği dayanılmaz sorumluluk sağlık sektörünü zora sokuyor.

Önceki dönemlerde genel uzmanlık alanları varken artık uzmanlığın da uzmanlığı rağbet görüyor. Bir dahiliye uzmanı, bir genel cerrah veya bir ortopedist olmanın da ötesinde Dahiliye alanında uzman bir hekimin aynı zamanda mide barsak hastalıkları üzerine de ihtisas yapması Gastroenteroloji, kan hastalıkları üzerine ihtisas yapması Hematoloji gibi benzeri bir çok daha spesifikleşmiş branşlara ayrılmasına neden oluyor. Keza bariatrik cerrahi üzerine kendini geliştirmiş bir genel cerrah tarafından zayıflama ameliyatı yaptırmak herkesin hakkı iken neden herhangi bir genel cerrahi uzmanına gideyim ki algısı oluşmuş durumda. Yine eskiden acile gelen el kesilerini acildeki pratisyen/uzman acil hekimi dikip geçerken artık hastalar “el cerrahınız yok mu?” diye soruyorlar… Plastik Cerrahi veya Ortopedi üzerine yapılan ayrı bir ihtisas olduğu kimin umrunda…

Genel Sağlık – Holistik Tıp

Bu durumda hekimler de kendilerini geliştirmek ve özel branşlara kaymaya başlıyor. Genel tababetten (genel hekimlik biliminden) uzaklaşarak asıl önem verdiği alanın dışındaki konularda duyarsızlaşıyor. Mevcut rahatsızlığı kendi alanı içine sokamıyorsa hastayı ilgili hekime yönlendiriyor. Bir hekimden diğerine, o da olmazsa bir diğer hekime giden hasta bazen hastane koridorlarında eriyor, bazen de pes edip tedaviden vazgeçiyor.

Bunun yanında bir hasta, aynı anda farklı branşların ilgi alanına da girebiliyor. Bu durumda hasta yine doktorlar arasında gide gele artık kendini aileden biri olarak görmeye başlıyor. Tedavisi bir çok ağızdan sürdürülen bu tarz hastalarda da ne yazık ki zaman için yorgunluk ve artık kontrol sırasını takip edememeden dolayı tedavi aksaklığı yaşamaya başlıyor.

Halbuki hastayı bütüncül (holistik tıp) olarak insanı bir birey, bir bütün olarak ele alıp değerlendirmek, mevcut problemi doğru olarak ortaya koymakta ve bu sayede tedavinin de doğru şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. Hastanın durumu bir rahatsızlığa odaklanmadan genel olarak değerlendirilir ve teşhis bir hekim tarafından konularak tedavi şekli ve süreci belirlenir.

Doğru Doktor

Bu noktada sizin sağlık probleminizi ortaya çıkaracak doğru doktoru bulmanız önem kazanmaktadır.

Doğru doktor, sizi dinleyen, rahatsızlığınızı anlayan ve mevcut sağlık probleminizden kurtulmanız için bir değil, bir kaç çözüm yolu sunabilen, tedaviyi size göre şekillendirip, tedaviye uyumunuzu arttırmak için tedbir alabilen ve nihayetinde sizi sağlığınıza kalıcı veya mümkün olduğu kadar uzun süre sağlıklı kalmanıza yardımcı olabilen bir hekimdir.

Bu hekim sizinle ilk karşılaştığı andan itibaren tedaviniz bitinceye kadar geçecek sürede sizinle ilgilenecek, durumunu takip edecek ve tedavinize müdahale ederek doğru ilaç doz ayarlamasını aktif olarak yapması gerekecektir.

Dr. Fatih Hakan ÇAM, genel sağlık konularında tecrübesiyle size sağlık danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Sizi dinler. Daha önceki muayene sonuçlarınız, tetkikleriniz ve tedavilerinizi inceler. Size durumunuz ve yapılması gerekenler hakkında bilgi vererek, bundan sonra tedaviniz gerçekleşip sağlığınıza tam kavuşana kadar takibinizi sağlar.

Dr. Fatih Hakan ÇAM, tamamlayıcı tıp uygulamaları olan akupunktur, biyoenerji ve diğer tedavi yöntemleri ile mevcut tedavinizi aksatmayacak ek farklı uygulamaları entegre ederek tedavinizi hızlandıracak önerilerde bulunur.

Önemli olan sizin sağlığınıza tam olarak kavuşmanızdır. Takibimizden iyi bir şekilde ayrılır, aynı sorunlarla tekrar karşılaşma süreniz mümkün olduğunca uzamış olur. Belki de tam şifa bularak bir daha bu sorunla bir daha karşılaşmayacak şekilde hastalığınızdan kurtulmuş olursunuz.

Sağlık ve esenlik dileklerimizle…