Esansiyel Tremor’un Akupunktur ile Tedavisi

Bu yazımda Akupunktur‘un, “El Titremesi Tedavisi” üzerine etkisinin araştırıldığı uluslararası çalışmalara değineceğim.

Ellerde titreme ile başvuran hastaların büyük çoğunluğunda “esansiyel tremor” olarak adlandırdığımız (hastalık olmayan ama yaşamı etkileyen) bir durum saptanmaktadır. Bu durum sebebi bilinmemekle birlikte sıklıkla ailesel geçişlidir. Altta yatan ciddi bir hastalık yoktur. Genellikle 20’li yaşlarda belirginleşir ya da başlar; ama her yaşta da görülebilir. Yorgunluk, stres, kafein bu titremeyi arttırırken, alkol alımı azalttığı görülebilir. Yaş ilerledikçe genellikle artış gösterir ve eller dışında kafada, dilde, bacaklarda da görülmeye başlayabilir. Sıklıklar kişinin yaşamını kısıtlayıcı ağırlıkta olmaz; ancak ince el becerisi gerektiren işlerde çalışırken zorluk çekebilirler.

Ellerde Titremeleri hakkında daha detaylı bilgi için bu yazıma bir göz atın.

Esansiyel Tremorun Akupunktur ile Tedavisi üzerine yapılan Çalışmalar

Esansiyel Tremor’un tedavisini yapmak için değil ama belirtilerini baskılamak için bir takım ilaçlar ve ameliyatların önerildiğinden bahsetmiştim. (El Titremelerinin Tedavileri hakkındaki yazıma bir göz atın.) Aynı yazımda akupunkturun bu tedavi yöntemlerine tamamlayıcı olarak veya tek başına da el titremesini tedavi etmek için faydalı olacağını vurgulamıştım. Bu konu üzerine uzmanlar tarafından yapılan uluslararası kabul görmüş yazılar şöyledir:

Sui KM1, Li X (Department of TCM, Qingdao Municipal Hospital, Qingdao 266011, China) tarafından 2010 yılında yapılan çalışmada “Esansiyel Tremor”un ilaçla tedavisine ek olarak Akupunktur uygulanmıştır. 60 hasta, rastgele 30’ar kişilik iki gruba ayrılmış ve bir gruba sadece ilaç, diğerine aynı ilaç ve akupunktur uygulanmıştır. 30 günlük tedavi durumları takip edilmiş ve neticede sadece ilaç tedavisi uygulanan grubun %56’sı tedavi görmüşken, ilaç tedavisi ile akupunkturun beraber uygulandığı grubun %90’nın tedavi olduğu tespit edilmiştir.

 Clinical observation on acupuncture combined with medication for treatment of essential tremor –  2010 Feb;30(2):107-9.

Mir S, Hsiao E, Hutton MR. tarafından sunulan bir hastada ise 74 yaşındaki kadın hastaya uygulanan 10 (haftada 1, on hafta) seanslık akupunktur tedavisi sonrası titremenin tamamen tedavi edildiği rapor edilmiştir. Sonrasında 12 ay boyunca aylık akupunktur uygulaması yapılmıştır.

Acupuncture for the temporary treatment of essential tremor: a case report –  2015 Spring;29(2):26-30.

Şimdilik bu iki çalışma ellerde titreme rahatsızlığı için akupunkturun da tedavi edebileceğini bize göstermektedir.