Kulak Akupunkturu, Aurikuloterapi, Oriküloterapi, Aurikulomedisin, Kulaktan Akupunktur Tedavisi

Kulak akupunkturu, akupunktur prensiplerinin kulaktaki kişiye özel kulak noktaları tesbit edilerek belirli noktalara iğne uygulanmasıdır. Genel akupunkturdan farklı bir mikrosistem akupunkturu olarak Çin’de yüzyıllardır uygulansa da Fransız  doktor Paul Nogier tarafından  Avrupa geneline  yaygınlaşmış  ve otorite  sayılacak bilimsel çevrelerde tam bir  kabul görmüştür.

Dr. Nogier kulak kepçesini ana karnında baş aşağıya duran bir cenine benzetmiş, kulak memesi cenin baş kısmı olmak üzere, kulak dış kenarını omurgası, kulak deliğinin bulunduğu kısmı iç organlarına denk gelecek şekilde yerleştiğini kısacası kulak kepçesinin adeta vücudun bir haritasını barındırdığını belirtmiştir. Aynen vücuttaki akupunktur noktaları gibi kulak kepçesi üzerindeki noktalar vasıtasıyla da vücuttaki hastalıkların, fonksiyon bozukluklarının, hormon düzensizliklerinin, omurga ve iç organlara ait problemlerin, eklem sorunlarının desteklenmesi, ağrılı tabloların giderilmesi, sigara bağımlılığı tedavisi, kilo problemlerinin tedavisinde, iştahın sorunlarının giderilmesinde, depresyonda, çocuklarda gece işemelerinde, alerjilerde, gebelik bulantılarında, uyku problemlerinde ve daha bir çok rahatsızlık ve onlara ait semptomların ortadan kaldırılmasında başarı ile kullanılmaktadır.

Kulak Akupunkturu Mekanizması

Bu tedavinin gerçekleşmesindeki temel mekanizma kulak kepçesi üzerinde bulunan noktaların beyinle direkt ilişkili olan sinir bağlantılarını uyararak beyine ileti sağlaması ve yine karşılık olarak beyinden kalkan reflex cevabın ise vücutta ilgili organda etki ederek iyileşmeyi sağlayacak organlara ait semptomların ve fonksiyonların düzelmelerini sağlaması ile mümkün olmaktadır. Aynen vücut akupunkturunda olduğu gibi kulak akupunkturunda da hastalık belirtileri ve nedenleri bedenin kendi eczanesi ve içsel iyileştirici unsurları harekete geçirilmek suretiyle tedavi edici olmaktadır.Kulak akupunkturunda da vücuda dışarıdan herhangi bir madde girişi söz konusu olmadığından tamamen doğal ve ilaçsız bir tıbbi yaklaşım söz konusudur.

Kulak Akupunkturu tedavisinde kullanılan mikro iğneler vasıtasıyla kişinin oluşabilecek tüm fiziksel sorunları ortadan kalkar. Uygulama sonrası kişi kendini enerjik ve keyifli hisseder.

İğneleme işleminden sonra iğneler kulakta kalır. İğnelerin etkisi ve dayanıklılığı yaklaşık olarak 5 gün – 1 hafta devam ettiğinden, her hafta kulaktaki iğnelerin değişmesi gerekmektedir. Kulak akupunkturu vücut akupunkturu ile aynı program içinde kullanılarak istenilen klinik etkiler yoğun ve etkin şekilde sağlanmakta ve kişiler hızla rahatsızlıklarından kurtulabilmektedir.

Kulak akupunkturu ve auriculo terapi tedavi yöntemi ile zayıflama başta olmak üzere WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından belirtilmiş klinik rahatsızlıkların tamamına müdahale etmek mümkün olmaktadır. Migrenden, siyatiye, uyku problemlerinden, alerjilere, sınav kaygısı ve başarı programından, artritlere uzanan geniş bir klinik perspektifde müdahale imkanı sunmaktadır.

Kulak Akupunkturu ile Tedavi edilen başlıca hastalıklar:

Sigara Bırakma

Kilo verme

Kilo alma

Stres

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Sınav Kaygısı ve Performansı Artışı

Uyku Problemleri

Migren ve diğer başağrıları

Şeker, Hipertansiyon gibi kronik hastalıklar

Diğer hastalıklar