Tamamlayıcı Tıp uygulamları yanı sıra kamu ve özel firmalara işyeri hekimliği ve iş sağlığı alanında danışmanlık hizmetleri, eğitimler vermekteyim.

Bu alandaki tecrübem Milli Savunma Bakanlığı adına yaptığım 2 yıllık İş Müfettişliği görevime dayanır. Bu görevdeyken askeri işyerlerinin (bakım onarım fabrikaları, tersaneler…) İş Sağlığı alanında mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi ve yine bu işyerlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından “meslek hastalığı şüphesi”yle Yüksek Sağlık Kurulu’na yönlendirilen dosyaların “meslek hastalığı” ile ilgili soruşturmalarını yürüttüm, raporladım.

İş sağlığı ve meslek hastalıkları üzerine kazandığım deneyimleri 2016 yılından bu yana kurum ve kuruluşlara işyeri hekimliği ve iş sağlığı danışmanlığı/koordinatörlüğü yapmak şekliyle sunuyorum. Yine talep oldukça kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve meslek hastalıkları ile ilgili eğitim ve seminerlere katılıyorum.

Şu anda Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları yanında aktif olarak işyeri hekimliği/koordinatörlüğü yapmaktayım.

İşyeri Hekimliği, İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları üzerine çalışmakta olduğum www.ergometri.com isimli bir internet sitem bulunmaktadır.

İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Alanında Verdiğim Eğitimler:

  • İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları
  • Psikososyal Risk Etmeni olarak Stres Yönetimi
  • Nefes Teknikleri
  • Kimyasallarla Çalışma (Kimyasal Rİsk Yönetimi)
  • Ergonomi
  • Ofis Çalışma Ergonomisi

Eğitim Talebi Oluştur >>>