• Sigara Bağımlılığı

  Sigara Bağımlılığı Tedavisi

  Sigara içmek, karmaşık ve birden çok etkenin söz konusu olduğu bir bağımlılık türüdür. Çeşitli sosyal ve klinik faktörler bazı tiryakiler için sigarayı bıraktırmayı daha da zorlaştırabilir. Sigara tiryakilerinin yalnızca %3-5’i yardımsız sigarayı bırakabilir. Sigaranın bırakılması kadınlarda kilo alımını azalttığı, depresyon ya da alkolizm öyküsü olanlarda bu şikayetlerin azaldığı tespit edilmiştir. Sigara kullananlarda eşlik eden solunum-kalp-damar hastalıkları ise sigarayı bırakmayla beraber zaman içinde bu hastalıkların hayatı tehdit edici sonuçları ortadan kaldırarak tedavilerinin daha hızlı yapılmasını sağlar. Sigara Bağımlılığı Tedavisi Sigara içmek sadece bir alışkanlık değildir, nikotin bağımlılığıdır. Nikotin, eroin ve kokain kadar bağımlılık yapan bir maddedir. Çok güçlü bir bağımlılık olan nikotin bağımlılığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da tıbbi bir hastalık olarak tanımlanmaktadır ve…

 • Sigara Bağımlılığı

  Sigara’nın tehlikesi KOAH

  Türkiye’de 2003’te %32 olan sigara kullanım oranı son on yılda yapılan kampanyalar ve sigaranın zararları konusunda bilinçlendirme çalışmaları sayesinde %9’luk bir düşüşle %21 oranına geriledi. Rakamlar sigaraya karşı açılan savaşta başarılı olunduğunu gösterse de Türkiye yetişkinler arasında %21’lik kullanım oranıyla OECD ülkeleri sıralamasında hala alt sıralarda. OECD ülkeleri arasında %15’ten daha az bir oranla İsveç, İzlanda, Avustralya ve ABD günlük sigara içme düzeyi en düşük olan ülkeler sıralamasında önlerde yer alıyor. Sigaranın insan sağlığında yarattığı birçok tehlikenin içinde en büyüğü KOAH hastalığıdır. Bir akciğer hastalığı olan KOAH amfizem ve kronik bronşiti kapsıyor. KOAH’nın en sık görülen belirtisi, akciğere giren ve akciğerden çıkan havayı nefes darlığına neden olacak derecede kısıtlamasıdır. Sigaranın…

 • Akupunktur

  Bel Ağrılarında Enjeksiyonlar

  Bel ağrısında kullanılan çeşitli enjeksiyon yöntemleri, belin pek çok ağrılı hastalığında hızlı ve tam bir düzelme sağlar. Bu enjeksiyonlar, tipik olarak bel ağrısı için çeşitli ilaçlar kullanmış ve bundan fayda görmemiş; ayrıca fizik tedavi yöntemleriyle de ağrıda yeterli düzelme sağlanamamış, cerrahi müdahale gerektirmeyen hastalara uygulanır. Bu enjeksiyonlar ağrının ortadan kaldırılması için uygulanmakla birlikte ağrı kaynağını ortaya çıkarmak için de yararlıdır. Enjeksiyon teknikleri ağrıyı nasıl azaltır? Enjeksiyonlar ağrının ortadan kalkması için ağızdan kullanılan ilaçlardan ya da kalçadan veya damardan yapılan iğnelerden çok daha etkilidir. Çünkü bu yöntemlerle uygulanan ilaçlar vücudun her yerine dağılmayıp direkt olarak ağrıyı oluşturan anatomik bölgelere ulaştırılmaktadır. Ağrılı bölgeye uygulanan steroid türü ilaçlar, güçlü yangı giderici etkileriyle ağrının…

 • Akupunktur

  Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları

  Modern Batı Tıbbı ile tedavisi mümkün bir çok hastalık mevcutken bazı rahatsızlıklarımızın üstesinden gelemediğimiz olmuştur. Veya, karşılaştığımız bazı sağlık sorunlarını büyüklerimizden öğrendiğimiz uygulamalarla tedavi etmeye çalışmışızdır. Her ne kadar modern tıp yanımızda olsa da öncelikli olarak görgü ve bilgilerimizle hareket ederek kültürümüzün oluşturduğu tedavi yöntemlerinden vazgeçmemiz mümkün değildir. Öyle ki, bileği burkulana çiğ hamur basmak; arı soktuğunda yoğurt çalmak; ufak cilt lezyonlarına tükrük çalmak gibi öğretiler günlük yaşamımızın bir parçasıdır. Bu tedavileri modern tıptan ayırmak, bu uygulamaları tedavi olarak saymamak yerine tıbba uydurmaya çalışarak daha temiz, hijyenik ve bilgiye dayanarak standarta bağlanmış uygulama haline getirmek elbette daha uygun olacaktır. Fitoterapi: Bitkilerle doğal tedavi şeklidir. Vücut için faydası olduğu ispatlanmış bitkiler tek veya…

 • Akupunktur

  Akupunktur Tedavisi

  Geleneksel Çin Tıbbı’nın bir dalı olan AKUPUNKTUR, vücuda iğne batırmak suretiyle insanda var olduğuna inanılan ve “Qi” olarak isimlendirilen enerjinin dengelenmesini sağlar. Doğu tıbbında hastalıkların Qi enerjisinin vücutta tıkanması veya birikmesi sonucu oluştuğuna inanılır. Bu tıkanıklık veya birikim neticesinde akamayan enerji dokuları besleyemez ve eksiklik meydana gelir. Tam tersi de mümkündür: Enerji birikim veya fazlalığı dolayısıyla dokularda yine rahatsızlıklar olacaktır. Dolayısıyla biz enerjinin dokularda ne fazlalığını ne de eksikliğini isteriz. Asıl olan bu enerjinin tüm vücutta denge halinde bulunmasıdır. Vücuda batırılan iğne, tıkalı olan kanalları açar ve enerjinin düzenli şekilde akışını yeniden sağlar. Dokular enerji ile yeniden dolar ve normal fonksiyonlarını görmeye devam ederler. Küçük ve ince uçlu iğnelerle yapılan bu tedavi insana…

 • Akupunktur

  Türkiye’de Akupunktur Uygulanabilecek Tedaviler

  Türkiye’de akupunktur, T.C. Sağlık Bakanlığı‘nın 27 Ekim 2014 tarih ve 29158 sayılı yönetmeliğine göre yönetmelikte belirtilen eğitime tabi tutulmuş sertifikalı (sadece) HEKİMLER tarafından uygulanabilir. İlgili yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Ünite ve Uygulama Merkezlerinde Yapılabilecek Uygulamalar Listesi’nde Akupunktur için belirtilen noktalar şunlardır:    

 • Akupunktur

  Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği

  Tarih: 27 Ekim 2014, Sayı: 29158 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, insan sağlığına yönelik geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama yöntemlerini belirlemek, bu yöntemleri uygulayacak kişilerin eğitimi ve yetkilendirilmeleri ile bu yöntemlerin uygulanacağı sağlık kuruluşlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının yapıldığı kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlarda yöntemleri uygulayacak kişileri kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Ek 13 üncü maddesine, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri…

 • Akupunktur

  Medikal Akupunktur

  Medikal Akupunktur Nedir? Sıradan Akupunktur ile Arasındaki Fark Nedir? Akupunktur oldukça eski bir tedavi yöntemidir. 2000 yıldan daha eski bir yöntem olduğu kabul görmüş Çin, Mısır ve Türkler tarafından kullanıldığına dair belgelere ulaşılmıştır. Bu kadar eski bir yöntem olmasından dolayı bu tedavinin uygulanma şekli açısından da farklılıklar göstermesi gayet doğaldır. Seneler içinde edinilen tecrübeler ve tedavinin kültürler arası farklılıklar göstermesinden dolayı hem eğitiminde hem de uygulanması açısından birçok yaklaşım şekilleri söz konusudur. Medikal Akupuntur, akupunkturun bu alanda belirli bir eğitim sürecine tabi tutulmuş tıp doktorları tarafından uygulanmasını tanımlamaktadır. Batı (Modern) tıp eğitimi görmüş hekimlerin özel olarak aldıkları akupunktur eğitimi sonrası bilgilerini günümüz ve geçmiş tecrübeleriyle harmanlayarak hastalarına uygulaması akupunktur tedavisi…

 • Akupunktur

  Akupunktur Nasıl Etki Eder

  Akupunktur Çalışma Prensibi Nasıl oluyor da vücuda iğne batırılarak insanlar tedavi edilir? Akupunktur Nasıl Çalışır? Klasik (diğer adıyla Geleneksel) Çin Tıbbına göre insan vücudunda kan, sinir ve lenf yollarından farklı bir yolda (meridyenlerde) ilerleyen ve vücudun tamamını dolanan bir enerji akışı vardır. Bu enerji vücut içinde ve yüzeyinde birbiriyle ilişkili ve düzenli oluşmuş kanallar içinde akar ve bu kanallara akupunktur dilinde MERİDYEN denir. Meridyenlerde enerjinin akışı bir ırmak misalidir ve tüm vücudu dolaşır. Olur da bu enerji ırmakları önünde bir baraj olursa (tıkanıklık) geriye doğru tüm nehir ve diğer nehirler etkilenir. Meridyenler vücut üzerinde tespit edilmiş olan kusursuz akupunktur noktalarından etkilenir. Bu noktaların akupunktur iğneleriyle iğnelenmesi sonucu barajın o enerji ırmağı…

 • Akupunktur

  Akupunktur Nedir?

  Akupunktur, fonksiyonlarını arttırmak, iyileşme sürecini doğal yöntemle arttırmak için vücudu kuvvetlendirmeye (dengelemeye) yönelik uygulanan bir tedavi metodudur. Bu tedavinin temeli vücutta var olduğuna inanılmış (tıbben kanıtlanmış) Qi (çiy) enerjisinin akışının düzenlenmesidir. Qi’nin tıkanıklığından kaynaklandığı düşünülen hastalıkların tedavisi vücutta kan, lenf, sinir kanallarından farklı olarak mevcut olan Qi kanallarının uyarılarak Qi akışının sağlanması/düzenlenmesi anlayışına dayanır ve aslında modern tıpta çözümlenmesi zor ya da imkansız görünen bir çok rahatsızlığın bu sayede tedavi edildiği tecrübe edilmiştir. Bu kanallardaki tıkanıklık ise aslında tedaviye ismini verdiği şekille aku(iğne)-punktur(batır) olarak vücuda iğneler batırılarak giderilir. Bu iğnelerin batırıldığı yerler vücut üzerinde belirlenmiş “kusursuz noktalar”dır ve bu noktalar hasta muayenesi esnasında hastanın rahatsızlığına göre hassasiyet gösterir. İğneleme işlemi tek başına yapıldığı…