Menü Kapat

Çi Enerjisi

Çi Enerjisi“ni sembolize eden bu sembol bir kap içinde pişen pirinci ve bundan yükselen buharı (Çi) temsil etmektedir.

Qi Enerjisi = Ki Enerjisi = Chi Enerjisi = Çi enerjisi = Çiğ Enerjisi = Yaşam Enerjisi = Ejderhanın göksel soluğu
Eski Çin’de her tepe ya da dağın altında yeşil bir ejder olduğuna inanılırdı. Ejderhanın soluğunun Çi’yi yarattığına da inanılırdı. Çi yaşam gücünü veren enerjidir. Her yerde dolaşan görünmez bir enerjidir. Kainatta orijinal olarak tek bir soyut enerji olduğuna inanılan “doğanın soluğu”dur.
Evrendeki her şey canlıdır, birbiriyle titreşim ve iletişim halindedir. Dolayısıyla bütün evren birbirine eterik (görünmez) bir bağ ile bağlıdır. Evrendeki her şey “Çi” denilen yaşam enerjisiyle kaplıdır.

Geleneksel Çin Tıbbında “Çi”

Geleneksel Çin Tıbbı, bedendeki ana organların ve sistemin çalışmasını kontrol eden bir “hayat gücü” olduğunu söyler. Bu hayat gücü ya da Çi Enerjisi, meridyen olarak tanımlanan belirli hatlar izleyerek, bir organdan diğerine, her zaman aynı yönde hareket eder.

Her biri bedendeki bir ana organı ya da beden fonksiyonlarını besleyen 12 meridyen vardır. (Meridyenler hakkında daha fazla bilgi için bu yazıma göz atın) Bunlardan her birinin ve dolayısıyla tüm sistemin sağlıklı olması, düzgün ve uyum içinde çalışabilmesi için Çi Enerjisinin her meridyende yeterli kuvvet ve miktarda serbestçe dolaşabilmesi gereklidir. Çi Enerjisi düzgün, dengeli ve uyumlu bir şekilde akmazsa tıkanıklık yaratır.
Çin Tıbbına göre hastalıklar bu enerjinin dengesinin bozulması durumunda oluşur. Ağrılar ya da hastalık belirtileri bize fiziksel, zihinsel ya da ruhsal nedenlerle bu dengenin bozulduğunu gösterir.

Çi Enerjisi Mutluluk, Uzun Yaşam ve Bolluk Getirir

Çinliler Çi Enerjisi’nin insanda ana rahmine düşüş anında girdiğine inanırlar. Diğer bir değişle Çi aslında CAN’dır. Çi yaşayan her şeyin içindeki yaşam gücüdür ve bir şey kusursuz bir biçimde yapıldığı anda kusursuzluk noktasına ulaşır. Güzel bir yemek yapan, harika bir resim çizen, mükemmel bir atlayış yapan aslında bir Çi oluşturmuşlardır.
Aksine, birisi kendini hasta ya da uyuşuk hissediyorsa Çi Enerjisinde eksiklik vardır. Meridyenlerindeki belli bir noktada bir tıkanıklık gelişmiş olabilir. (Akupunktur nasıl tedavi eder?)
Aktif ve sağlıklı olabilmek için Çi Enerjisine ihtiyacımız vardır. Her zaman heyecan dolu ve yeni projelere açık olan biri aynı zamanda Çi Enerjisiyle de doludur.