Akupunktur, fonksiyonlarını arttırmak, iyileşme sürecini doğal yöntemle arttırmak için vücudu kuvvetlendirmeye (dengelemeye) yönelik uygulanan bir tedavi metodudur.

acupuncture_needle

Acu(iğne)+puncture(batırmak)

Bu tedavinin temeli vücutta var olduğuna inanılmış (tıbben kanıtlanmış) Qi (çiy) enerjisinin akışının düzenlenmesidir. Qi’nin tıkanıklığından kaynaklandığı düşünülen hastalıkların tedavisi vücutta kan, lenf, sinir kanallarından farklı olarak mevcut olan Qi kanallarının uyarılarak Qi akışının sağlanması/düzenlenmesi anlayışına dayanır ve aslında modern tıpta çözümlenmesi zor ya da imkansız görünen bir çok rahatsızlığın bu sayede tedavi edildiği tecrübe edilmiştir.

Bu kanallardaki tıkanıklık ise aslında tedaviye ismini verdiği şekille aku(iğne)-punktur(batır) olarak vücuda iğneler batırılarak giderilir. Bu iğnelerin batırıldığı yerler vücut üzerinde belirlenmiş “kusursuz noktalar”dır ve bu noktalar hasta muayenesi esnasında hastanın rahatsızlığına göre hassasiyet gösterir.

İğneleme işlemi tek başına yapıldığı gibi hastalığın durumu ve tedavi yöntemine göre:

  • iğneleme + ısı uygulama (moksibusyon)
  • iğneleme + elektrik stimulusu (elektro akupunktur)
  • lazer uygulama
  • sıvı uygulama şekliyle yapılır.

İğneleme sayesinde uyarılan kanalda tıkanıklık giderilir ve kanal akışı sağlanır. Böylece enerji akışı sayesinde işlevini yitirmiş organ yeniden çalışır duruma gelerek hastalık ortadan kalkmış olur.

moxa

İğnelemenin oluşturduğu uyarının arttırılabilmesi için iğne tek başına oynatılmak suretiyle uyarı artışı sağlanır veya iğneleme sonrası iğneler üzerine belirli frekanslarda elektrik stimulusu gönderilerek uyarı arttırılabilir.

Vücuda batırılmış iğne üzerine özel hazırlanmış bitki tütsüsü yakılarak da uyarı arttırılabilir. Uyarının bu ve benzeri şekilde kuvvetlendirilmesi tedavinin etki gücünü arttıracaktır.

Kısaca Akupunktur’un Tarihi

sarikitap

Akupunktur hakkında yazılan ilk eser Sarı Kral’ın Dahiliye Kitabı (Huang Di Nei Jing veya The Yellow Emperor’s Classic of Internal Medicine) ‘dır.

2000 yıl öncesine dayandığı kabul edilen akupunktur dünyada geleneksel Çin tıbbı (TCM: Traditional Chinese Medicine) içinde bir dal olarak görülse de Akupunktur’un mantık ve uygulanış şekli bakımından bakıldığında aslında bir Şaman uygulaması olduğu anlaşılır. Belki de bin yıllar öncesinde Uygur Türkleri tarafından keşfedilmiş bu tedavi yöntemi Çinlilerin güdümüne geçmiş ve ilk kayıt altına onlar tarafından alındığı için geleneksel Çin tıbbının dalı olarak kabul edilmiştir.

Akupunktur’un ne olduğu, çeşitleri, çalışma prensibi, kapsamı, tedavi süreci, yan etkileri, gerçekte işe yarayıp yaramayacağı, tedavi örnekleri hakkında daha detaylı bilgiye bu sayfalardan ulaşabilirsiniz.