4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş yeri vasfı taşıyan yerlerde işçilerin sağlığını gözetmek ve işverene yapılan işin verimini arttırmak üzere rehberlik sağlamak amacıyla iş yeri hekimlerinin görevlendirilmesi şart koşulmuştur.

İşyeri hekimi, işveren adına iş yerindeki sağlık hizmetlerini ve tedbirlerini almakla görevli, işin yapılış şeklini değerlendirerek oluşacak riskleri gidermeye, gideremediği risklere karşı işçilerde ortaya çıkabilecek hastalıklara karşı onları belirli periyotlarla detaylı muayenelerini yaptırmakla sorumludur.

İşyeri hekiminin görevlendirilmesi ve sorumluluklarıyla ilgili olan mevzuatlar:

  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  • 28512 sayılı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
  • İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki,Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimi hizmeti için benimle iletişime geçebilirsiniz. >>>