Proloterapi ; zayıflamış eski işlevliğini kaybetmiş eklemleri, kıkırdakları, ligamentleri ve tendonları güçlendirmek tekrar eski haline getirmek için kullanılan,iyileşmeyi uyaran bir enjeksiyon şekli olup, hücrelerin ve dokuların proliferasyonuna (büyüme-iyileşme) neden olduğu gösterilmiştir. Enjekte edilen dokunun proliferan ilaçlarla isteyerek ve bilerek irrite edilmesi tedavinin esasıdır. Bu iritasyonla oluşan inflamatuar yanıt sonucunda zayıf ya da işlevliğini yitirmiş bölgede kan akımı artar, bu bölgeye ( kıkırdak-ligament-tendon gibi yapıları ) tamir eden hücreler gelir böylece yeni doku iyileşmesi başlar yeniden tamir uyarılır.

Proloterapide normal hücre, doku veya organların büyümesini – tamiratını teşvik eden ‘büyüme faktörü’ gibi davranan solüsyon enjeksiyonu yapılır.

Alternatif Tıp Ağı’na göre, yapılan araştırmalar proloterapinin tedavi edilenlerin %92’sini iyileştirdiğini göstermiştir, ancak terapi yeterince denenmemiştir.

proloterapikitabiTerapinin muhalifleri proloterapistlerin iğneleri nereye yapacaklarına nasıl karar verdiklerini sorgular çünkü bağlardaki zayıflama röntgende görünmeyecektir. Bazıları ise, maddenin sinirlere çok yakın bir yere enjekte edilmesi durumunda, sinir sisteminde hasar meydana gelmesinden korkmaktadır. 1950’lerde Lancet dergisi tedavinin ardından üç paralizi ve iki ölüm vakası gerçekleştiğini bildirdiğinde, proloterapinin şöhreti de lekelenmiş ve bunu yıllarca telafi edememiştir. 2000’lere ulaşıldığında bu tedaviyi sadece 400-500 Amerikalı doktor uygulamaktaydı. Headache’in 1997 Nisan sayısında New York Rochester’dan Dr. Irwin Abraham, proloterapi ile kronik baş ve boyun ağrısının iyileştirilmesi üzerine gerçekleştirilen bir çalışmanın ilk bulgularını yayımlamıştır. 17 hastanın 11’i tedavinin ardından belirtilerinin azaldığını ya da iyileştiğini bildirmişti. İki yıllık süren takip esnasında, 11 hastadan 9’u tam iyileşme, 1’i kısmi iyileşme, 1’i de belirtilerin nüksettiğini bildirmiştir.


0 yorum