Sülük tedavisi, sülüklerin tıbbi amaçla kullanılan cinsleri olan Hirudo Verbana, Hirudo Medicinalis, Hirudo Orientalis ve Hirudo Suluki ile yapılır. Bu sülüklerin dışında sülük tedavisi için başka bir sülük kullanılamaz. Çünkü bu sülüklerin kan emerken vücuda zerk ettiği bazı enzim ve salgıları doğal şifa için gereklidir. Ve aslında emdiği pis kandan ziyade vücuda verdiği bu enzimler ile kan dolaşımı üzerine düzenleyici etki sağlar.

Gebze’de bulunan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Klinğimizde uyguladığımız sülükler medikal sülükler olup, Bakanlıkça onaylı üretim çiftliklerinden belgeli şekilde alınmaktadır. Bu sülükler bir kez kullanılıp daha sonra yönetmeliğe uygun şekilde bertaraf edilmektedir. Kusturulması veya yeniden kullanılması söz konusu değildir.

İşte sülükte bulunan enzim ve salgılar ile bu enzim ve salgıların ne işe yaradığını bu yazımda kısaca özetlemeye çalışacağım:

Sülükte Bulunan Enzim ve Salgılar

Sülük uygulamasının etkilerinin Hirudin, Hyalüronidaz, Kalin, Destabilaz, Apiraz, Eglin, Bdellin, Dekorsin, Hirustasin, Guamerin, Piguamerin, Gelin, gama-Glutamil Transpeptidaz, Platelet Aktive Edici Faktör Antagonisti, Ornitinden Zengin Plazma ve diğer biyoaktif molekülleri içeren salgısına bağlı olduğu düşünülmektedir.

Sülüğün Anatomik Yapısı

Sülük;

Kanın pıhtılaşmasını engelleyici (Hirudin )
Pıhtılaşmasını engelleyici (Antiagregan)
Oluşmuş pıhtıyı eritici (Fibrinolitik)
Ağrı kesici (Analjezik-Antiromatizmal)
Mikrop öldürücü (Antibakteriyel)
Tansiyon dengeleyici (Antihipertansif)
Kas gevşetici (Miyorelaksan)
Bağışıklık sistemini düzenleyici (İmmun modulatör)
Stres giderici (Anksiyolitik) etkilere sahiptir.

Sülük Salgısında Bulunan Biyoaktif Maddeler

Hirudin: 1950 yılında Almanyadan Fritz Marquardt, tıbbi bir sülük olan Hirudo medicinalisden hirudin isimli adı verilen bir protein izole etti. Hirudinin, heparin benzeri madde gibi trombin bilinen en güçlü doğal inhibitörlerinden olduğu gösterildi. Hirudinin cerrahi sonrası venöz tromboz tedavi ve profilaksisinde, reoklüzyonu engellemek için anjiyoplasti veya fibrinolitik tedavinin desteklenmesinde ve plastik cerrahide kullanılabileceği düşünülmüştür. Hirudin ayrıca heparine duyarlı hastalarda veya herediter/kazanılmış antitromin III eksikliği olan hastalarda alternatif bir antikoagülan olarak da değerlendirilmiştir.

Hyalüronidaz: Hyalüronik asid konnektif dokunun hücreler arasında bulunan bir polisakkarittir. Hyalüronidaz; hyalüronik asidin endoglukoronidik bağlantılarının hidrolizi yoluyla konnektif dokunun geçirgenliğini modifiye eden bir maddedir. Dokunun akışkanlığını azaltır ve enjekte edilen sıvının dağılımını ve emilim hızını arttırır. Benzer olarak sülük salgısındaki hyalüronidaz, sülüğün salgılarının yayılım hızını arttırır.

Kalin, kollajen üzerine hızla etki eden ve kollajen tarafından indüklenen platelet agregasyonunu baskılayan etkiye sahiptir.

Destabilaz, glikozidaz aktivitesini etkiler. Destabilaz lizozimi, pıhtı çözünmesini sağlayan enzimatik ve non-enzimatik antibakteriyel etkiye sahip bir omurgasız lizozimidir. Bu fenomen Hirudo medicinalis üzerinde de gösterilmiştir.

Apiraz (adenozin5-difosfat difosfohidrolaz), ADP ile indüklenen platelet agregasyonunun nonspesifik inhibitörüdür.

Eglinler (elastaz-katepsin G sülük inhibitörleri), non-katyonik maddeler üzerine etki eden kimotripsin ve subtilisin benzeri serin proteinaza karşı güçlü inhibitör aktivitesi olan ve Hirudo medicinalis içinde bulunan küçük proteinlerdir.

Antielastase : Cilt yaşlanmasını geciktirir.
Antistasin: Protrombinaz inhibitörü
Asetilkolin like substance: Vasodilatör etki
Apyrase : Kan vizkozitesini azaltır, kanı sulandırır, akışkanlığını arttırır.
Bdellins : Analjezik, Antiinflamatuar, Nörotrofik
Bdellastasin: Analjezik, antiinflamatuar, Nörotrofik
Bivaluridin: Trombin inhibitörü
Calin : Trombosit agregasyonunun önler, kanama süresini uzatır.
Carboxypeptidase A inhibitor : Kan pıhtılarını eritir.
Chloromycetyn: Antimikrobiyaller
Collagenase: Doku geçirgenliğini arttırır
Complement inhibitor: Hasarlı komplementlerin yerine görev görür.
Decorsin: Trombosit agregasyonunun önler.
Destabilase : Antimikrobiyal, F XIII inhibitörü, Nörotrofik
Eglins : Antiinflamatuar, inflamasyon aktivitesini inhibe eder.
Factor Xa inhibitor : Pıhtılaşma sürecini inhibe eder.
Fibrinases: Yara ve skar dokusu iyileşmesini hızlandırıcı
Gama-Glutamyl Transpeptidase: Vücuttaki GGT’ye benzer etki
Gelin: Kanın pıhtılaşmasını önler
Ghilanten: Protrombinaz inhibitörü
Guamerin: Analjezik, antiinflamatuar
Hementin: Fibrinolitik
Hementerin: Fibrinolitik
High-molecular-weight bdellin B: Nörotrofik
Hirudin: Kanın pıhtılaşmasını önler
Hirustasin : Kan basıncını korur, tansiyonu dengeler
Histamin like substances: Vasodilatör etki
Hyaluronidase : Doku geçirgenliğini arttırır, antibiyotiklerin etkisini yükseltir.
Kininase and kinin-like substance: Kinin yıkımı, vazodiltör
Leech Derived Tryptase inhibitör(LDTRI): Triptaz inhibitör
New leech protein-1: Kanın pıhtılaşmasını önler
Peptide B: Antimikrobiyaller
Piguamerin: Analjezik, antiinflamatuar
Piyatin: Nörotrofik
Platelet Activating Factor Antagonist (PAFA) : Antiinflamatuar ve antitrombotik
Saratin: Trombosit agregasyonunun önler.
Whitide: Kanın pıhtılaşmasını önler
Whitmanin: Kanın pıhtılaşmasını önler
Theromacin: Antimikrobiyaller
Theromyzin: Antimikrobiyaller

Dr. Fatih Hakan ÇAM
Gebze Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kliniği
Randevu: 0 538 085 20 44
instagram: @GebzeAkupunktur
Yazı Ekleme Tarihi: 04.04.2019 
Yazı Güncelleme Tarihi: 07.07.2019

4 yorum

Sülük Tedavisinin Uygulandığı Hastalıklar - Dr. Fatih Hakan ÇAM · 3 Temmuz 2019 13:35 tarihinde

[…] Sülükte Bulunan Enzim ve Salgılar […]

Tıbbi Sülük - Dr. Fatih Hakan ÇAM · 4 Temmuz 2019 09:54 tarihinde

[…] Sülükte Bulunan Enzim ve Salgılar […]

Gebze'de Sülük Tedavisi - Dr. Fatih Hakan ÇAM · 4 Temmuz 2019 11:31 tarihinde

[…] Sülükte Bulunan Enzim ve Salgılar […]

Tedavilerimiz - Gebze - Akupunktur Kupa Hacamat Sülük Uygulamaları · 16 Temmuz 2019 22:39 tarihinde

[…] bozulduğu damarsal problemler için kullanılmaktadır. Sadece pis kanı emmesi değil salgılandığı yüzlerce enzim sayesinde şifa […]